Keresés a Bibliában

A hit alapja a kinyilatkoztatás.

16Mert nem kieszelt meséket vettünk alapul, amikor tudtul adtuk nektek Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hiszen szemlélői voltunk fenségének. 17Amikor ugyanis az Atyaisten tiszteletet nyilvánított iránta és megdicsőítette, ez a szózat hallatszott rá vonatkozóan a fölséges dicsőség hazájából: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.” 18Ezt az égből jövő szózatot mi is hallottuk, amikor ott voltunk vele a szent hegyen.

KNB SZIT STL BD RUF KG