Keresés a Bibliában

A hit alapja a kinyilatkoztatás.

16Mert nem kieszelt meséket vettünk alapul, amikor tudtul adtuk nektek Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hiszen szemlélői voltunk fenségének.

KNB SZIT STL BD RUF KG