Keresés a Bibliában

24Azután következik a vég, amikor is (Krisztus) átadja az Istennek, az Atyának az uralmat, miután minden felsőbbséget, hatalmat és erőt megsemmisített. 25Addig kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti. 26Utolsó ellenségként a halál semmisül meg, hiszen „mindent lába alá vetett”. 27Amikor arról van szó, hogy minden alá van neki vetve, természetesen kivétel az, aki mindent alávetett neki. 28S ha majd minden alá lesz neki vetve, maga a Fiú is aláveti magát annak, aki mindent alávetett neki, hogy Isten legyen minden mindenben.

KNB SZIT STL BD RUF KG


9De ti nem test, hanem Lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Akikben nem lakik Krisztus Lelke, azok nem az övéi. 15Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk: Abba, Atya!

KNB SZIT STL BD RUF KG


26Hiszen az Isten fiai vagytok a Jézus Krisztusba vetett hitben.

KNB SZIT STL BD RUF KG


23ez az ő teste és a teljessége annak, aki mindenben mindent teljessé tesz. 22Ti is benne épültök egybe a Lélek közreműködésével az Isten hajlékává.

KNB SZIT STL BD RUF KG


Isten tervének végső kibontakozása.

11 1Kérdem tehát: vajon Isten elvetette népét? Szó sincs róla. Hiszen én is Izrael fiai közül való vagyok, Ábrahám véréből, Benjamin törzséből. 36Minden belőle, általa és érte van. Dicsőség neki mindörökké! Ámen. 6s a nekünk juttatott kegyelem szerint adományaink is különböznek: aki a prófétálást kapta, tegyen tanúságot a hit szerint,

KNB SZIT STL BD RUF KG