Keresés a Bibliában

Bevezetés Acháb uralmához (874–853).

29Omri fia, Acháb, Júda királyának, Azának 38. esztendejében lett király Izraelben. Omri fia, Acháb huszonkét évig uralkodott Izrael fölött, Szamáriában. 30S Acháb, Omri fia azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében, még sokkal inkább, mint elődei. 31Nem volt neki elég, hogy Nebat fia, Jerobeám nyomán járt a bűn útján, hanem még a szidóniak királyának, Etbaalnak a lányát, Izebelt is elvette feleségül, aztán elment Baálnak szolgálni, őt imádni. 32Baál templomában, amelyet Szamáriában épített, oltárt emelt Baálnak. 33Visszaállította a szent fákat, sőt hogy ingerelje az Urat, Izrael Istenét, még több gonoszságot művelt, mint Izrael összes többi királya, aki előtte volt.

V. ILLÉS MŰKÖDÉSE

34Az ő idejében a bételi Hiel fölépítette újra Jerikót. Elsőszülötte, Abirám árán vetette meg alapjait, s legkisebb fia, Szegub árán csinált rá kapukat, az Úr szava szerint, amelyet Nun fia, Józsue által hallatott.

1. A NAGY SZÁRAZSÁG

A csapás bejelentése.

17 1A gileádi Tisbéből való Illés, a tisbei így szólt Achábhoz: „Amint igaz, hogy él az Úr, Izrael Istene, akinek a szolgálatában állok: ezekben az években ne hulljon se harmat, se eső, csak az én szavamra.”

A Kerit-pataknál.

2Azt mondta neki az Úr: 3„Menj el innen, vedd utadat kelet felé és rejtőzz el a Kerit-pataknál, amely a Jordántól keletre folyik. 4Igyál a patakból, a hollóknak pedig megparancsolom, hogy gondoskodjanak rólad.” 5Tehát elment, és úgy tett, amint az Úr parancsolta. Elment, és a Kerit-pataknál maradt, amely a Jordántól keletre folyik. 6S a hollók vittek neki reggel kenyeret, este húst, a patakból meg ivott.

KNB SZIT STL BD RUF KG