Keresés a Bibliában

6Ahogy másutt is mondja: Te pap vagy örökre, Melkizedek rendje szerint. 7Ő testi élete napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma volt arra, hogy megszabadítsa őt a halálból, és istenfélelméért meghallgatásra talált. 8Jóllehet ő a Fiú, szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet, 9és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. 10Mert Isten őt tette főpappá Melkizedek rendje szerint.

KNB SZIT STL BD RUF KG