Keresés a Bibliában

9Hit által költözött át az ígéret földjére mint idegen földre, és sátrakban lakott csakúgy, mint Izsák és Jákob, ugyanannak az ígéretnek az örökösei.

KNB SZIT STL BD RUF KG