Keresés a Bibliában

3Hiszen valamikor mi is esztelenek, engedetlenek és tévelygők voltunk, különféle szenvedélyek és élvezetek rabjai, gonoszok és irigyek, gyűlöletesek és gyűlölködők.
4De amikor megjelent Istenünk, Üdvözítőnk jósága és emberszeretete – 5nem a mi igazságban véghezvitt tetteink alapján, hanem irgalmából –, megmentett minket a Szentlélek újjászületést és megújulást adó fürdője által. 6Őt gazdagon kiárasztotta ránk Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által, 7hogy kegyelméből megigazulva reménybeli örökösei legyünk az örök életnek.

KNB SZIT STL BD RUF KG