Keresés a Bibliában

31Izrael viszont az igazság törvényére törekedve nem jutott el a Törvény értelméhez. 32Miért? Azért, mert nem a hit, hanem a cselekedetek alapján akarta. Beleütköztek a botlás kövébe, 33amint meg van írva: Íme, a botlás kövét, a botrány szikláját teszem Sionba, és aki hisz benne, meg nem szégyenül.
10 1Testvérek, szívem vágya és Istenhez forduló imám értük van, hogy üdvözüljenek. 2Tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. 3Félreismervén ugyanis Isten igazságát, és a magukét igyekezvén érvényre juttatni, nem vetették alá magukat Isten igazságának. 4Mert a Törvény vége és célja Krisztus minden hívő megigazulására. 5Mózes ugyanis ezt írja a Törvény alapján álló igazságról: Az ember, aki megteszi ezeket, élni fog általuk. 6A hit alapján álló igazságról pedig így szól: Ne mondd szívedben: „Ki megy fel a mennybe?” – azért tudniillik, hogy Krisztust lehozza –, 7vagy: „Ki megy le az alvilágba?” – azért tudniillik, hogy Krisztust a halálból felhozza. 8Hanem mit mond? Közel van hozzád az ige: a szájadban és a szívedben, tudniillik a hit igéje, amelyet mi hirdetünk.

KNB SZIT STL BD RUF KG