Keresés a Bibliában

5 1Minthogy a hit révén megigazultunk, békében vagyunk Istennel a mi Urunk, Jézus Krisztus által. 2Általa kaptunk a hitben szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben szilárdan állunk, és dicsekszünk azzal a reménnyel, hogy részesülünk Isten dicsőségében. 3De nemcsak ezzel, hanem a megpróbáltatásokkal is dicsekszünk, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot, 4az állhatatosság a próbát kiállt jellemet, a próbát kiállt jellem a reményt. 5A remény pedig nem szégyenít meg, mert Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által. 6Ugyanis Krisztus akkor halt meg a bűnösökért, amikor még erőtlenek voltunk. 7Hiszen még egy igaz emberért is bajosan hal meg valaki, bár egy jó emberért talán vállalja valaki a halált. 8Isten azonban azzal mutatja meg irántunk való szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. 9Most, hogy vére árán igazzá lettünk, mennyivel inkább meg fog menteni minket a haragtól. 10Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, kiengesztelődtünk Istennel Fia halála árán, akkor, miután kiengesztelődtünk, még inkább üdvözíteni fog az ő élete által. 11Sőt dicsekszünk is Istenben a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által a kiengesztelődést kaptuk.

KNB SZIT STL BD RUF KG