Keresés a Bibliában

4 1Mit mondjunk hát, mit ért el Ábrahám, test szerinti ősatyánk? 2Ha Ábrahám cselekedetek alapján igazult meg, akkor van mivel dicsekednie. De nem Isten előtt. 3Mit is mond az Írás? Ábrahám hitt az Istennek, és ez megigazulására szolgált. 4Aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem tartozás szerint. 5Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki igazzá teszi a bűnöst, annak a hite számít igazságnak, 6ahogy Dávid is azt az embert mondja boldognak, akinek Isten a tettektől függetlenül tulajdonít igazságot:
7Boldogok, akiknek megbocsáttattak törvényszegéseik, és akiknek fátyol borul bűneire.
8Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt.
9Most tehát ez a boldognak mondás csak a körülmetéltekre vonatkozik, vagy a körülmetéletlenekre is? Azt mondjuk ugyanis: „Ábrahámnak a hit számíttatott be igazságul.” 10Hogyan történt ez? Körülmetélten vagy körülmetéletlenül? Nem körülmetélten, hanem körülmetéletlenül. 11A körülmetélkedés jelét körülmetéletlenül tanúsított hite igazságának pecsétjéül kapta, hogy atyja legyen minden körülmetéletlen hívőnek, hogy azok is igaznak számítsanak; 12és hogy atyja legyen azoknak a körülmetélteknek is, akik nemcsak körül vannak metélve, hanem Ábrahám körülmetéletlenül tanúsított hitének is a nyomában járnak.
13Ábrahám és utóda ugyanis nem a Törvény alapján, hanem a hitből való igaz volta alapján kapta az ígéretet, hogy örökölni fogja a világot. 14Hiszen ha azok az örökösök, akik a Törvény alapján állnak, akkor üressé lett a hit, és semmivé az ígéret. 15A Törvény ugyanis haragot szül. Ahol azonban nincs Törvény, ott törvényszegés sincs. 16Ezért adatott a hit alapján az ígéret, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen Ábrahám minden utóda számára: nemcsak a Törvény alapján, hanem az Ábrahám hite alapján állóknak is. Ő mindnyájunk atyja – 17ahogy meg van írva: Sok nép atyjává tettelek – Isten színe előtt, akiben hitt, s aki életre kelti a holtakat, és létre hívja a nem létezőket. 18A remény ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyjává lesz, ahogy megmondatott: Így lesz nemzetséged! 19Nem gyengült meg hitében, amikor tudatára ébredt, hogy – százesztendős lévén – saját teste már elhalt, és Sára méhe is élettelen. 20Nem vonta kétségbe hitetlenül Isten ígéretét, hanem megerősödött a hitben, és dicsőítette Istent, 21és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. 22Ez szolgált megigazulására.
23De nemcsak miatta van megírva, hogy megigazulására szolgált, 24hanem miattunk is – akiknek majd részünk lesz benne –, akik hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, a mi Urunkat, 25aki halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet