Keresés a Bibliában

12 1Tehát Isten irgalmára kérlek titeket, testvérek, ajánljátok testeteket élő, szent és kedves áldozatul Istennek. Ez a hozzátok illő istentisztelet.
2Ne igazodjatok e világhoz, hanem alakuljatok át értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi a jó, a neki tetsző és a tökéletes!
3A nekem adatott kegyelem által mondom tehát mindegyikőtöknek: senki ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem azon legyen, hogy józanul gondolkozzék, mindenki az Istentől kapott hit mértéke szerint!
4Mert miként egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, 5úgy Krisztusban mi sokan egy test vagyunk, egyenként pedig egymásnak a tagjai. 6Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak: prófétálás a hitnek megfelelően, 7szolgálat a szolgálat szellemében, tanítás a tanítás érdekében. 8Aki buzdít, legyen bátorító; aki elöljáró, tegye odaadással; aki irgalmasságot gyakorol, tegye örömmel!
9A szeretet ne legyen képmutató! Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz! 10A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek! A tiszteletadásban egymással versengjetek! 11Legyetek a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a Lélekben buzgók! Az Úrnak szolgáljatok! 12Legyetek a reményben örvendezők, a nyomorúságban béketűrők, az imában állhatatosak! 13A szentek szükségleteiben vállaljatok közösséget! Gyakoroljátok a vendégszeretetet! 14Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket; áldjátok, és ne átkozzátok!
15Örvendezzetek az örvendezőkkel, sírjatok a sírókkal! 16Egymásról egyenlőképpen gondolkodjatok, ne gondoljatok nagyratörő dolgokra, hanem az alantas munkában is osztozzatok! Ne legyetek magatokkal eltelve! 17Senkinek se fizessetek rosszal a rosszért! Törekedjetek jó kapcsolatra minden emberrel! 18Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben! 19Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok időt az Ő haragjának, mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek – így szól az Úr. 20Sőt ha éhezik ellenséged, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni; mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. 21Ne hagyd, hogy legyőzzön a rossz, hanem jóval győzd le a rosszat!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet