Keresés a Bibliában

69Péter kinn ült az udvaron. Odament hozzá egy szolgálólány, és így szólt:
– Te is a galileai Jézussal voltál.

KNB SZIT STL BD RUF KG


66Péter lenn volt az udvaron. Arra jött a főpap egyik szolgálója. 67Meglátta Pétert, amint melegedett, szemügyre vette, és így szólt:
– Te is a Názáreti Jézussal voltál.

KNB SZIT STL BD RUF KG


56Amint ott ült a tűz világánál, meglátta őt egy szolgáló, szemügyre vette, és így szólt:
– Ez is vele volt!

KNB SZIT STL BD RUF KG