Keresés a Bibliában

64Jézus ekkor így felelt:
– Te mondtad. Sőt mondom nektek, mostantól fogva látni fogjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és jön az ég felhőin.

KNB SZIT STL BD RUF KG


62Jézus így válaszolt:
– Én vagyok. És meg fogjátok látni az Emberfiát, amint a Mindenható jobbján ül, és eljön az ég felhői között.

KNB SZIT STL BD RUF KG


69De mostantól fogva ott ül majd az Emberfia Isten hatalma jobbján.

KNB SZIT STL BD RUF KG


34Ki fog elítélni? Krisztus, aki meghalt, sőt feltámadt, és aki az Isten jobbján van, és közbenjár értünk?

KNB SZIT STL BD RUF KG