Keresés a Bibliában

3Aztán sok mindenre tanította őket példázatokkal:
– Íme, kiment a magvető vetni. 4Vetés közben néhány mag az útfélre esett. Jöttek a madarak, és felkapkodták. 5Néhány sziklás helyre esett, ahol nem volt sok föld. Azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben. 6De amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. 7Néhány tövisek közé esett. A tövisek megnőttek, és megfojtották őket. 8Néhány jó földbe esett, és termést hozott. Az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat. 9Akinek van füle, hallja!

KNB SZIT STL BD RUF KG


4 1Ismét tanítani kezdett a tengerparton. Igen nagy sokaság gyűlt össze körülötte, úgyhogy egy vízen levő bárkába szállva leült, az egész sokaság pedig a tengerparton volt. 2Sokat tanította őket példázatokban. Tanítás közben így szólt hozzájuk:
3Halljátok! Íme, kiment a magvető vetni. 4Történt pedig vetés közben, hogy a mag az útfélre esett. Jöttek a madarak és felkapkodták. 5Másik meg sziklás helyre esett, ahol nem volt sok föld. Azonnal kihajtott, mert nem volt mélyen a földben. 6És amikor feljött a nap, megperzselődött, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt. 7Egy másik tövisek közé esett. A tövisek megnőttek, megfojtották, és nem hozott termést. 8A többi pedig jó földbe esett. Termést hozott, miután kikelt és szárba szökkent. És meghozta egyik a harmincszorosát, másik a hatvanszorosát, sőt némelyik a százszorosát is.
9Majd ezt mondta:
– Akinek van füle a hallásra, hallja!
10Amikor egyedül maradt, a körülötte levők a Tizenkettővel együtt megkérdezték a példázatokról. 11Jézus így szólt hozzájuk:
– Nektek megadatott Isten országának a titka, de a kívülállóknak minden példázatokban marad: 12hogy nézvén nézzenek, de ne lássanak, és hallván halljanak, de ne értsenek; hogy meg ne térjenek, és bocsánatot ne nyerjenek.
13És így szólt hozzájuk:
– Nem értitek ezt a példázatot? Akkor hogyan fogjátok megérteni a többi példázatot? 14A magvető az igét veti. 15Akik az útfélen vannak, ezek: oda hull az ige, és mihelyt meghallják, nyomban jön a Sátán, és elragadja a beléjük vetett igét. 16Akiknél pedig a mag a sziklás talajra hullott, ezek: amikor meghallják az igét, azonnal örömmel fogadják, 17de nem ereszt bennük gyökeret, hanem csak átmeneti, és ha nyomorúság vagy üldözés jön az ige miatt, azonnal eltántorodnak. 18Mások meg, mint a tövisek közé hullott mag: meghallják az igét, 19de e világ gondja, a gazdagság csábítása vagy egyéb dolgok megkívánása megfojtja az igét, és terméketlen marad. 20Akiknél a jó földbe hullott a mag, azok hallgatják az igét és befogadják, és termést hoznak: az egyik a harmincszorosát, a másik a hatvanszorosát és némelyik a százszorosát.

KNB SZIT STL BD RUF KG