Keresés a Bibliában

17Óvakodjatok az emberektől, mert átadnak benneteket a törvényszékeknek, és zsinagógáikban megkorbácsolnak benneteket! 18Helytartók és királyok elé visznek titeket miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. 19Amikor átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy mit és hogyan mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. 20Ugyanis nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól általatok.
21Halálra adja majd testvér a testvérét, apa a gyermekét. Gyermekek szüleik ellen támadnak, és megöletik őket. 22Mindenki gyűlöl majd titeket a nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül.

KNB SZIT STL BD RUF KG