Keresés a Bibliában

20Amikor azonban látjátok, hogy Jeruzsálemet hadsereg veszi körül, akkor tudjátok meg, hogy elérkezett a pusztulása. 21Akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe! Akik a városban vannak, hagyják el; akik pedig vidéken vannak, ne menjenek be oda! 22Ezek ugyanis a bosszú napjai, hogy beteljesedjék mindaz, ami meg van írva. 23Azokban a napokban jaj a várandós és a szoptatós anyáknak, mert nagy nyomorúság szakad a földre, és harag erre a népre. 24Kardélre hányják, és fogságba viszik őket mindenféle pogány nép közé! Jeruzsálemet pogányok tapossák, amíg be nem telik a pogányok ideje.
25Jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbeesnek a népek tanácstalanságukban. 26Az emberek elájulnak a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartóerői megrendülnek. 27És akkor meglátják az Emberfiát, amint felhőben jön nagy hatalommal és dicsőséggel. 28Amikor ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel és emeljétek fel fejeteket, mert megváltásotok közel van.
29Mondott nekik egy példázatot is:
– Nézzétek meg a fügefát, és mind a fákat! 30Amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel a nyár. 31Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg: közel van Isten országa! 32Bizony, mondom nektek: nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik. 33Az ég és a föld elmúlik, de az én igéim nem múlnak el.
34Vigyázzatok magatokra, nehogy elnehezedjék szívetek a kicsapongástól, a részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól; nehogy váratlanul lepjen meg titeket az a nap, 35mint valami csapda! Úgy fog ugyanis rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak.
36Legyetek tehát éberek, és szüntelenül imádkozzatok, hogy legyen erőtök kimenekülni mindazokból, amik történni fognak; és hogy megállhassatok az Emberfia előtt!

KNB SZIT STL BD RUF KG