Keresés a Bibliában

37Az ünnep utolsó, nagy napján Jézus felállt, és így kiáltott:
– Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám; és igyon, 38aki hisz énbennem! Ahogy az Írás megmondta, „bensejéből élő víz folyamai áradnak”.
39Ezt pedig a Lélekről mondta, akit a benne hívőknek kellett kapniuk. Még nem adatott meg ugyan is a Lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg.
40A sokaságból azok, akik hallották ezeket a szavakat, így szóltak:
– Valóban ez a Próféta.
41Mások így szóltak:
– Ez a Krisztus.
Többen viszont ezt mondták erre:
– Csak nem Galileából jön a Krisztus?

KNB SZIT STL BD RUF KG