Keresés a Bibliában

13 1A húsvét ünnepe előtt Jézus annak tudatában, hogy eljött az ő órája, amelyben át kellett mennie e világból az Atyához, mivel szerette övéit e világban, a végsőkig szerette őket, 2a vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe ültette Júdásnak, a Karióti Simon fiának, hogy árulja el őt;
3Jézus annak tudatában, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy Istentől jött, és Istenhez tér vissza: 4felkelt az asztaltól, letette felsőruháját, és egy kendőt véve, körülkötötte magát, 5aztán vizet öntött egy mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni és megtörölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. 6Mikor Simon Péterhez ért, az így szólt hozzá:
– Uram, te mosod meg az én lábamat?
7Jézus így válaszolt neki:
– Amit én teszek, most még nem érted, de később majd meg fogod érteni.
8Nem, az én lábamat nem mosod meg soha! –mondta neki Péter.
– Ha nem moslak meg – feleli Jézus –, akkor semmi közöd sincs hozzám.
9Uram – mondta Péter –, akkor ne csak a lábamat, hanem a kezemet és a fejemet is!
10Aki megfürdött – válaszolja neki Jézus –, annak nincs szüksége másra, csak arra, hogy a lábát mossa meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind.
11Tudta ugyanis, ki árulja el, azért mondta: „Nem vagytok mindnyájan tiszták.”

KNB SZIT STL BD RUF KG