Keresés a Bibliában

11Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor kockára teszi az életét a juhokért. 12A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, amikor látja, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat és elmenekül, a farkas pedig elragadja és szétkergeti őket. 13De hát ő béres, és nincs gondja a juhokra.
14Én vagyok a jó pásztor. Ismerem enyéimet, és enyéim ismernek engem, 15ahogyan az Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát. Én odaadom az életem a juhokért. 16Más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra; és akkor egy nyáj lesz s egy pásztor.
17Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. 18Senki sem veszi el tőlem, hanem én adom oda magamtól. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam Atyámtól.
19E szavak miatt ismét megoszlás támadt a zsidók között. 20Sokan közülük így szóltak:
– Az ördög beszél belőle! Bolond! Miért hallgatjátok?
21Mások viszont ezt mondták:
– Nem megszállott ember szavai ezek. Vajon az ördög meg tudja-e nyitni a vakok szemét?

KNB SZIT STL BD RUF KG