Keresés a Bibliában

41Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és így szólt hozzá:
– Megtaláltuk a Messiást (ami azt jelenti: a Krisztust).
42És odavezette Jézushoz, aki rátekintve így szólt:
– Te vagy Simon, János fia: Kéfás lesz a neved (ami azt jelenti: Kőszikla).
43Másnap [András] Galileába akart indulni, és találkozott Fülöppel. Jézus ennek ezt mondta:
– Kövess engem!
44Fülöp pedig Betszaidából való volt, András és Péter városából. 45Fülöp találkozott Natanaellel, és így szólt hozzá:
– Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a Törvényben, s akiről a próféták is írtak: Jézus az, a názáreti József fia.
46Natanael így válaszolt neki:
– Ugyan jöhet-e valami jó Názáretből?
– Jöjj és lásd! – mondta Fülöp.
47Amikor Jézus látta, hogy Natanael közeledik feléje, ezt mondta róla:
– Íme, valóban egy izraelita, akiben nincsen álnokság.
48Natanael ezt mondta neki:
– Honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki:
– Mielőtt Fülöp idehívott, amikor a fügefa alatt voltál, én láttalak téged.
49Natanael így válaszolt:
– Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael királya!

KNB SZIT STL BD RUF KG