Keresés a Bibliában

2Aztán egy hatalmas angyalt láttam, aki nagy hangon hirdette: „Ki méltó arra, hogy kinyissa a könyvtekercset, hogy feltörje pecsétjeit?” 3De senki sem tudta, sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt kinyitni és elolvasni a könyvtekercset. 4Keservesen sírtam, hogy senki sem találtatott méltónak arra, hogy kinyissa és elolvassa a könyvtekercset. 5A vének közül az egyik így szól hozzám: „Ne sírj! Íme, győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid sarja. Ő majd kinyitja a könyvet és hét pecsétjét.”
6És láttam, hogy a trón közepén és a négy élőlény, valamint a huszonnégy vén között mintegy megölve ott áll a Bárány. Hét szarva és hét szeme volt: Istennek az egész földre szétküldött hét lelke.
7Odament, és átvette a trónon ülő jobbjából.
8Amikor átvette a könyvtekercset, a négy élőlény és a huszonnégy vén leborult a Bárány előtt.
Hárfája volt mindegyiknek és tömjénnel teli aranycsészéje – ezek a szentek imádságai –, 9és új éneket énekeltek: „Méltó vagy, hogy átvedd a könyvet és feltörd pecsétjeit, mert megöltek, és véred árán embereket szereztél Istennek minden nyelvből, népből és nemzetből,

KNB SZIT STL BD RUF KG