Keresés a Bibliában

12A pergamoni egyház angyalának írd meg!
Ezt mondja, aki a kétélű hegyes kardot tartja: 13tudom, hol laksz. Ott, ahol a sátán trónja áll. Ragaszkodsz a nevemhez, nem tagadtad meg a bennem való hitet még azokban a napokban sem, amikor Antipászt, hűséges tanúmat megölték nálatok, ahol a sátán lakik.
14De van némi kifogásom ellened. Élnek köztetek olyanok, akik Balaám tanításához ragaszkodnak, aki arra tanította Balakot, hogy a botlás kövét vesse Izrael fiai elé, hogy bálványáldozati húst egyenek és paráználkodjanak. 15Így nálad is vannak olyanok, akik ugyanígy a nikolaiták tanításához ragaszkodnak. 16Térj meg tehát! Mert ha nem, késedelem nélkül eljövök hozzád, és harcba szállok velük számnak kardjával.
17Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak! A győztesnek rejtett mannát adok és egy fehér követ. A kövön új név van, amelyet senki más nem ért, csak aki megkapja.

KNB SZIT STL BD RUF KG