Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1Júdás, Jézus Krisztus szolgája, Jakab testvére, a meghívottaknak, akiket az Atyaisten szeret, és Jézus Krisztus számára megőriz: 2irgalom, béke és szeretet adassék nektek bőségesen! »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel