Keresés a Bibliában

5 1A szabadság által szabadított meg minket Krisztus. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok magatokat újra a szolgaság igájába fogni!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

5,1 Szabadon vállalt sorsa révén (vö. Fil 2,5–11). A szabadítás céljáról az 5,13-ban szól az Apostol.