Keresés a Bibliában

19Amikor együtt vagytok, mondjatok zsoltárokat, himnuszokat és Lélektől ihletett dalokat! Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, 20és mindenkor mindenért adjatok hálát Istennek, az Atyának a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében!

KNB SZIT STL BD RUF KG