Keresés a Bibliában

18Ne részegeskedjetek, mert a borral kicsapongás jár együtt, hanem inkább Lélekkel teljetek el! 19Amikor együtt vagytok, mondjatok zsoltárokat, himnuszokat és Lélektől ihletett dalokat! Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, 20és mindenkor mindenért adjatok hálát Istennek, az Atyának a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében!

KNB SZIT STL BD RUF KG