Keresés a Bibliában

8Nekem, a szentek legkisebbikének adatott meg a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem Krisztus kifürkészhetetlen gazdagságát, 9hogy világossá tegyem mindenki előtt, mi ama titok megvalósulásának rendje, amely öröktől fogva rejtve volt Istenben, mindenek teremtőjében; 10és hogy most ismertté legyen az Egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt Isten sokszínű bölcsessége, 11összhangban azzal az örök tervvel, amelyet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban elhatározott. 12Benne van bátorságunk és szabad utunk, hogy hűsége révén bizalommal közeledjünk Istenhez. 14Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, 15akitől nevét kapja minden nemzetség mennyben és földön, 16és kérem, hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy Lelke által hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember; 17hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, s a szeretetben meggyökerezve és megalapozva 18meg tudjátok érteni minden szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység; 19és megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, és így mind jobban elteljetek Isten mindent átfogó teljességével.

KNB SZIT STL BD RUF KG