Keresés a Bibliában

3 1Péter és János fölment a Templomba az imára délután három órára. 2Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit mindennap le szoktak tenni a Templomnak abban a kapujában, amelyet Ékes-kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a Templomba menőktől. 3Amikor látta, hogy Péter és János a Templomba igyekszik, alamizsnát kért tőlük. 4Péter pedig Jánossal együtt rászegezte a tekintetét, és ezt mondta: „Nézz ránk!” Az rájuk nézett, 5remélve, hogy kap tőlük valamit. 6Péter ezt mondta: „Ezüstöm és aranyam nincs, de amim van, azt neked adom: a Názáreti Jézus Krisztus nevében kelj föl, és járj!”

KNB SZIT STL BD RUF KG