Keresés a Bibliában

7Hiszen nem a gyávaság lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. 8Ne szégyelld tehát a mi Urunkról szóló tanúságtételt, se engem, aki miatta vagyok fogoly, hanem osztozz velem az evangéliumért viselt szenvedésben Isten erejében bízva!
9Ő szabadított meg minket, és ő hívott meg szent hívással, nem tetteink alapján, hanem saját elhatározásából és kegyelméből, amelyet az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban nekünk adott, 10s amely most nyilvánvalóvá lett Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki semmivé tette a halált, és felragyogtatta az életet s a halhatatlanságot az evangélium által. 11Én ennek a szolgálatára rendeltettem hírnökül, apostolul és tanítóul. 12Ezért szenvedem ezeket is, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és biztos vagyok abban, hogy neki van hatalma arra, hogy ami rám lett bízva, azt megőrizze arra a napra. 13Amit tőlem hallottál, tekintsd az egészséges tanítás példájának a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben! 14Őrizd meg a rád bízott kincset a bennünk lakozó Szentlélek által!

KNB SZIT STL BD RUF KG