Keresés a Bibliában

7nektek pedig, akiket gyötörnek, enyhülést adjon velünk együtt, amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmas angyalaival

KNB SZIT STL BD RUF KG


4 1Nagy gonddal ügyeljünk tehát arra – amíg fönnáll az ő nyugalmába való bemenetel ígérete –, hogy ebből közületek senki ki ne zárassék! 2Mert nekünk is hirdették az örömhírt, akárcsak nekik; de nekik nem használt a hallott szó, mivel nem léptek közösségre a hitben azokkal, akik meghallgatták. 3Mi viszont, akik eljutottunk a hitre, bemegyünk abba a nyugalomba, amint megmondotta: Így megesküdtem haragomban: „Nem fognak bemenni nyugalmamba”; jóllehet alkotásai készen voltak a világ teremtése óta. 4Egy bizonyos helyen ugyanis így szól a hetedik napról: És megpihent Isten a hetedik napon minden alkotómunkája után. 5Az imént idézett helyen viszont így: Nem fognak bemenni nyugalmamba. 6Mivel tehát még várható, hogy lesznek, akik bemennek oda, és mivel akiknek előbb hirdették az örömhírt, engedetlenségük miatt nem mentek be, 7egy napot ismét így jelöl meg: „ma”, amikor Dávid által annyi idő múlva így szól, ahogy az előbb mondtuk: Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket! 8Mert ha Józsue megadta volna nekik a nyugalmat, akkor később nem szólt volna egy másik napról. 9Következésképpen a szombati nyugalom még ezután vár Isten népére. 10Aki ugyanis bement Isten nyugalmába, maga is megpihent munkáitól, ahogy Isten is a magáétól. 11Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében!

KNB SZIT STL BD RUF KG