Keresés a Bibliában

2hogy eszetekbe jussanak a szent próféták egykor mondott szavai, és apostolaitoknak az Úrtól és Üdvözítőtől kapott parancsolata. 15Urunk türelmét tartsátok üdvösségnek, ahogy szeretett testvérünk, Pál is megírta nektek a neki adott bölcsesség szerint 16minden levelében, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amit a tudatlanok és az ingadozók kiforgatnak, mint más írásokat is, a maguk vesztére.

KNB SZIT STL BD RUF KG