Keresés a Bibliában

1 1Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus igazsága által: 2kegyelem és béke adassék néktek bőségesen Isten és a mi Urunk, Jézus megismerésében!
3Mindazzal, ami a vallásos élethez szükséges, megajándékozott minket az ő isteni ereje azáltal, hogy megismertük őt, aki meghívott minket dicsőségével és erejével. 4Ezek által kaptuk meg azokat a számunkra drága és magasztos ígéreteket, hogy általuk az isteni természet részeseivé váljatok, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a bűnös kívánság okoz a világban. 5Éppen ezért minden igyekezettel törekedjetek arra, hogy a hitetekhez társuljon igaz emberség, az igaz emberséghez ismeret, 6az ismerethez önuralom, az önuralomhoz állhatatosság, az állhatatossághoz vallásosság, 7a vallásossághoz testvéri szeretet, a testvéri szeretethez pedig minden ember iránti szeretet. 8Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk, Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. 9Akiben pedig nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy megtisztult régi bűneiből. 10Ezért tehát, testvérek, igyekezzetek még jobban megerősíteni meghívásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, soha nem fogtok megbotlani. 11Így széles kapu tárul előttetek a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus örök országába.

KNB SZIT STL BD RUF KG