Keresés a Bibliában

4 1Egyébként pedig, testvérek, kérünk és buzdítunk titeket az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, miként kell Istennek tetsző módon élnetek – s amint éltek is –, ebben jussatok még előbbre. 2Hiszen tudjátok, hogy milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus megbízásából.
3Az ugyanis Isten akarata, hogy megszentelődjetek; hogy tartózkodjatok a paráznaságtól; 4hogy mindenki szentségben és tisztességgel tudja uralni testét, 5nem buja szenvedéllyel, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent; 6hogy senki se használja ki és ne csalja meg testvérét ebben a dologban, mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogy már korábban is megmondtuk nektek, és kérve kértünk titeket. 7Mert Isten nem tisztátalanságra hívott meg minket, hanem megszentelődésre. 8Következésképpen aki ezeket az utasításokat megveti, az nem embert vet meg, hanem Istent, aki Szentlelkét adja nektek.

KNB SZIT STL BD RUF KG