Keresés a Bibliában

2 1Levetvén hát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, 2mint újszülött csecsemők vágyakozzatok az Úr szavának hamisítatlan tejére, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, 3hiszen megízleltétek, hogy jó az Úr. 4Mivel hozzá, az élő kőhöz járultatok, amelyet az emberek elvetettek, de Isten előtt kiválasztott és drága, 5ti magatok is mint élő kövek lelki házzá, szent papsággá épültök, hogy Istennek tetsző, lelki áldozatokat ajánljatok fel Jézus Krisztus által. 6Ezért áll az Írásban: Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott, drága sarokkövet, és aki benne bízik, meg nem szégyenül. 7Nektek tehát, hívőknek, megbecsülés, azoknak pedig, akik nem hisznek, az a kő, amelyet az építők megvetettek, sarokkővé lett, 8botláskővé és botrány sziklájává. Ezek megbotlanak, mert nem engedelmeskednek az igének. Erre is rendeltettek. 9Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nép vagytok, melyet Isten tulajdonába vett, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből csodálatos világosságára hívott meg titeket. 10Akik egykor nem voltatok nép, most Isten népe vagytok, s akik számára nem volt irgalom, most irgalomra találtatok.
11Szeretteim, mint jövevényeket és idegeneket arra kérlek titeket, hogy tartózkodjatok a testi szenvedélyektől, melyek a lélek ellen harcolnak! 12Éljetek nemes és szép életet a pogányok között, hogy ha valamivel rágalmaznak titeket mint gonosztevőket, jó tetteiteket látva dicsőítsék Istent a látogatás napján!

KNB SZIT STL BD RUF KG