Keresés a Bibliában

13Ezért tehát tettre kész értelemmel, józanul vessétek minden reményeteket abba a kegyelembe, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. 14Mint engedelmes gyermekek ne igazodjatok azokhoz a szenvedélyekhez, amelyek korábban, tudatlanságotok idején voltak bennetek, 15hanem – mivel aki meghívott benneteket, szent – ti magatok is egész magatartásotokban szentül éljetek, 16mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok. 17Ha pedig Atyának szólítjátok őt, aki részrehajlás nélkül ítél meg tettei alapján mindenkit, akkor istenfélő módon éljetek, amíg idegenben vagytok!
18Tudjátok, hogy nem veszendő dolog, ezüst vagy arany váltott meg titeket az atyáitoktól örökölt, hiábavaló életmódotokból, 19hanem Krisztusnak – mint egy hibátlan és szeplőtelen Báránynak – a vére. 20Ő erre a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg érettetek, 21akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek és reményetek Istenben legyen. 22Az igazság iránti engedelmesség által tisztítsátok meg életeteket az igazság iránti engedelmességgel a képmutatás nélküli szeretetre! Kitartóan, [tiszta] szívből szeressétek egymást, 23ugyanis nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból születtetek újjá Isten élő és maradandó igéje által. 24Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága. Elszárad a fű, és elhull virága, 25de az Úr szava megmarad örökké. Ez pedig az a szó, amelyet a javatokra hirdettek nektek.

KNB SZIT STL BD RUF KG