Keresés a Bibliában

24Azután jön a vég, amikor átadja az uralmat Istennek, az Atyának, amikor majd semmivé tesz minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt. 25Mert addig kell uralkodnia, míg valamennyi ellenségét lába alá nem veti. 26Utolsó ellenségként a halál semmisül meg. 27Mert mindent az ő lába alá vetett. Amikor pedig azt mondja, hogy „minden alá van vetve”, nyilvánvaló, hogy annak kivételével, aki neki mindent alávetett. 28Amikor pedig majd alávettetett neki minden, akkor maga a Fiú is aláveti magát Annak, aki alávetett neki mindent, hogy Isten legyen minden mindenben.

KNB SZIT STL BD RUF KG


9Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, minthogy Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs Krisztus Lelke, az nem az övé.
15Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abba, Atya!”

KNB SZIT STL BD RUF KG


26Ugyanis mindannyian Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusba vetett hit által,

KNB SZIT STL BD RUF KG


23amely az ő teste, teljessége annak, akit Isten teljesen betölt.
22és akiben Isten hajlékává épültök ti is a Lélek által.

KNB SZIT STL BD RUF KG


11 1Azt kérdem tehát: elvetette Isten az ő népét? Szó sincs róla! Hiszen én is izraelita vagyok, Ábrahám utódai közül, Benjámin törzséből. 36Bizony, tőle, általa és érte van minden, övé a dicsőség mindörökké. Ámen.
6Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak: prófétálás a hitnek megfelelően,

KNB SZIT STL BD RUF KG