Keresés a Bibliában

19Ha pedig valamennyi egy testrész volna, hol lenne a test? 20Így jóllehet sok tagból áll, mégis egy a test. 21Nem mondhatja a szem a kéznek:
„Nincs rád szükségem”, vagy a fej a lábaknak: „Nincs rátok szükségem!” 22Ellenkezőleg, a test gyöngébbnek látszó részei nélkülözhetetlenek, 23és amelyeket a test tiszteletet nem érdemlő részeinek tartunk, azokat nagyobb megbecsüléssel övezzük, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb tisztességben részesülnek, 24míg a látványosaknak nincs erre szükségük. De Isten alkotta így a testet – az alacsonyabb rendűt nagyobb megbecsülésben részesítve –, 25hogy ne támadjon szakadás a testben, hanem a tagok kölcsönösen gondoskodjanak egymásról. 26Így ha szenved az egyik tag, valamennyi vele együtt szenved. Ha dicséretben részesül az egyik tag, valamennyi vele együtt örül.

KNB SZIT STL BD RUF KG