Keresés a Bibliában

Isten csodálatos útjai

66 1A karmesternek: Zsoltárének. Örvendj, egész föld, az Istennek! 2Zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét! 3Mondjátok Istennek: Milyen félelmetesek a te tetteid! Nagy erőd miatt hízelegnek ellenségeid. 4Az egész föld leborul előtted, és énekel neked, énekli neved dicséretét. (Szela.) 5Gyertek és lássátok Isten tetteit! Félelmetesek dolgai az emberek között:

Hálaadás a templomban

118 1Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!

Izráel bűnei a pusztában

106 1Dicsérjétek az URat! Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! 8Az ÚRra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. 9Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban van. 10Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba.

KNB SZIT STL BD RUF KG