Keresés a Bibliában

Jézus sok beteget meggyógyít (Mk 1,32-34; Lk 4,40-41)

16Amikor beesteledett, sok megszállottat vittek hozzá, ő pedig szavával kiűzte a tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított, 17hogy beteljesedjenek az Ézsaiás próféta által mondottak: „Erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta.”

KNB SZIT STL BD RUF KG