Keresés a Bibliában

Jézus prédikálni kezd (Mk 1,14-15; Lk 4,14-15)

12Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. 13Majd elhagyta Názáretet, elment, és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftáli területén,

KNB SZIT STL BD RUF KG