Keresés a Bibliában

6Jézus így szólt hozzájuk: Vigyázzatok, és óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától!

KNB SZIT STL BD RUF KG


Bátorítás vallástételre (Mt 10,26-33.19-20; 12,32; Mk 3,28-29)

12 1Miközben megszámlálhatatlan sokaság gyűlt össze, úgyhogy majd letaposták egymást, beszélni kezdett, de először csak a tanítványaihoz: Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól!

KNB SZIT STL BD RUF KG