Keresés a Bibliában

24De ő így felelt: Én nem küldettem máshoz, csak Izráel házának elveszett juhaihoz.

KNB SZIT STL BD RUF KG


22Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad.

KNB SZIT STL BD RUF KG


A levél tárgya

16Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. 18mert semmi olyanról nem mernék beszélni, amit ne Krisztus tett volna általam a népek megtéréséért szóval és tettel,

KNB SZIT STL BD RUF KG