Keresés a Bibliában

38és aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, az nem méltó hozzám.

Jézus követése (Mk 8,34-9,1; Lk 9,23-27)

24Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem!

KNB SZIT STL BD RUF KG


Jézus követése (Mt 16,24-28; Mk 8,34-9,1)

23Azután így szólt mindnyájukhoz: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem! 27Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom.

KNB SZIT STL BD RUF KG