Keresés a Bibliában

Jézus meggyógyítja a kapernaumi százados szolgáját (Lk 7,1-10; Jn 4,46-53)

5Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte őt:

KNB SZIT STL BD RUF KG