Keresés a Bibliában

Jézus prédikálni kezd (Mk 1,14-15; Lk 4,14-15)

12Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába.

KNB SZIT STL BD RUF KG