Keresés a Bibliában

Jézus feltámadása (Mk 16,1-11; Lk 24,1-12; Jn 20,1-18)

28 1Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt.

KNB SZIT STL BD RUF KG