Keresés a Bibliában

Júdás elárulja Jézust (Mk 14,10-11; Lk 22,3-6)

14Akkor a tizenkettő közül egy, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, 15és így szólt: Mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt? Azok pedig harminc ezüstöt fizettek neki. 16Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt.

KNB SZIT STL BD RUF KG