Keresés a Bibliában

Jézus utoljára szól szenvedéséről (Mk 14,1-2; Lk 22,1-2; Jn 11,47-53)

26 1Amikor Jézus befejezte mindezeket a beszédeket, így szólt tanítványaihoz:

KNB SZIT STL BD RUF KG