Keresés a Bibliában

Jézus jövendölése a templomról (Mk 13,1-2; Lk 21,5-6)

24 1Amikor Jézus kijött a templomból, és tovább akart menni, odaléptek hozzá a tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit. 2Ő azonban így szólt hozzájuk: Látjátok mindezt? Bizony mondom nektek, nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának.

KNB SZIT STL BD RUF KG