Keresés a Bibliában

6a lakomákon az asztalfőn és a zsinagógákban a főhelyeken szeretnek ülni; 7szeretik, ha köszöntik őket a tereken, és ha mesternek szólítják őket.
14Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színlelésből mégis hosszasan imádkoztok: ezzel súlyosabb ítéletet vontok magatokra.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

23,14 Ez a vers egyes kéziratokban nem található